Senkki Oy receives the Rantasalmi Award

Senkki Oy receives the Rantasalmi Award

RECENT NEWS


Senkki Oy Receives the Rantasalmi Award


AWARD FOR KNOWLEDGE IN WOOD DESIGN AND CARE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

On May 15, 2018, our company received the Rantasalmi award for 20,000 €. The award recognizes our knowledge in wood design and care for sustainable development. Senkki’s COB Pertti Mäenpää and CEO Pasi Mäenpää received the award in the fund’s annual celebration in Pieksämäki.

When Päivikki Eskelinen-Rönkä, the representative for South Savo Regional Fund called our CEO Pasi Mäenmää in April to announce the award, we first felt disbelief: the award came as a complete surprise. The Finnish Cultural Foundation and its regional funds do not state reasons for their decisions, so the ultimate arguments for the award may remain a mystery.

South Savonia is the most densely forested region in Finland, and it produces wood material that our company in Jurva, South Ostrobothnian refines into components and design furniture. Our CEO Pasi Mäenpää guesses that deriving Savonian raw material is the reason why Senkki was honored with the award. The award itself lists reasons that are directly linked to our company’s values and strong knowledge and know-how.

THE RANTASALMI AWARD SUPPORTS VITALITY, ENTREPRENEURSHIP, AND INDUSTRY

“Since 1941, the Finnish Cultural Foundation has given out awards as recognition for outstanding achievements in different fields of Finnish culture. In addition to the Cultural Foundation, 17 Regional Funds also give out awards for notable life’s work or other achievements carried out in the area.” The Finnish Cultural Foundation

The South Savo Regional Fund is one of the regional funds under The Finnish Cultural Foundation.

The Rantasalmi fund is based on a donation made by CEO Osmo Ruotsalainen in 1976. “The purpose of the fund is to grant Rantasalmi awards, and to support the entrepreneurship and industry of South Savonian people so that their home region may remain vital.” The Finnish Cultural Foundation

Interior architect and designer Tapio Anttila received the Rantasalmi award in 2017.

Photo: Finnish Cultural Foundation / Sami Funke

PALKINTO PUUMUOTOILUN OSAAMISESTA JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PUOLUSTAMISESTA

Yrityksemme palkittiin 15.5.2018 puumuotoilun osaamisesta ja kestävän kehityksen puolustamisesta Etelä-Savon rahaston Rantasalmi-palkinnolla, jonka arvo on 20 000 €. Senkki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Mäenpää ja toimitusjohtaja Pasi Mäenpää vastaanottivat palkinnon Pieksämäellä järjestetyssä vuosijuhlassa.

Kun Etelä-Savon maakuntarahaston asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä soitti huhtikuun puolessavälissä toimitusjohtajallemme Pasi Mäenpäälle ja ilmoitti palkinnosta, oli ensimmäinen tunne epäusko: palkinto tuli täysin yllätyksenä. Kulttuurirahasto ja sen maakuntarahastot eivät tapansa mukaan perustele päätöksiään, joten valinnan perimmäiset taustat jäänevät arvoitukseksi.

Suomen metsäisimmässä maakunnassa Etelä-Savossa tuotetaan runsaasti puuraaka-ainetta, jota Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa sijaitseva yrityksemme jatkojalostaa komponenteiksi sekä valmiiksi designhuonekaluiksi. Toimitusjohtajamme Pasi Mäenpää arvelee, että raaka-ainejohdannaisuus on yksi syy siihen, miksi palkinto osui tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalle. Palkinnossa mainitut syyt viittaavat kuitenkin suoraan yrityksemme arvoihin ja vahvaan osaamiseen.

RANTASALMI-PALKINTO TUKEE ELINVOIMAISUUTTA, YRITTELIÄISYYTTÄ JA TOIMELIAISUUTTA 

“Suomen Kulttuurirahasto on vuodesta 1941 alkaen jakanut hakemuksetta palkintoja tunnustuksena merkittävistä suorituksista suomalaiskansallisen kulttuurin eri aloilla. Myös Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastoa jakavat apurahojen lisäksi palkintoja tunnustuksena alueellaan suoritetusta elämäntyöstä tai muista erityisistä ansioista.” Suomen Kulttuurirahasto

Etelä-Savon rahasto on yksi Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastoista.

Rantasalmen rahasto perustuu toimitusjohtaja Osmo Ruotsalaisen vuonna 1976 tekemään lahjoitukseen. “Rahaston tarkoituksena on jakaa Rantasalmi-palkintoja, sekä tukea Etelä-Savossa asuvan väestön yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta siten, että heidän kotimaakuntansa säilyy elinvoimaisena.” Suomen Kulttuurirahasto

Vuonna 2017 Rantasalmi-palkinnon sai sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila.

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING 

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

MANUFACTURER OF WOODEN COMPONENTS AND CHAIRS SINCE 1977

The secret behind quality components
© 2017 Senkki Oy

STORY OF JURVA – Proud to be part of it

STORY OF JURVA – Proud to be part of it

RECENT NEWS

Story of Jurva – Proud to be part of itStory of Jurva


THE VILLAGE OF FURNITURE MAKERS

Have you ever heard about this place called Jurva?

Jurva is a small village located in the town of Kurikka, province of Western Finland.  Village is known of skilled cabinetmakers, silent woodcarving and high quality furniture manufacturing.

Our factory is located in Jurva. We stand for the legacy of furniture manufacturing. This short film is made to tell the Story of Jurva and we are proud to be part of it.

Story of Jurva is part of the programme for the centenary of Finland’s independence in 2017.

STORY OF SENKKI

Back in the day nearly every house in Jurva had a workshop that built furniture. When machinery wasn’t efficient enough, we built our own. By automating our production innovatively, we became more cost efficient and agile than others.

Although the number of furniture manufacturers in Jurva has gone down, our open-mindedness and ability to grow have carried us through the tough times.

Today, we’re a third-generation family business, manufacturing solid wood components and chairs to our clients with forty years of experience.

JUURET PUUSEPÄNTAIDON JURVASSA

Oletko kuullut paikasta nimeltä Jurva?

Se on kylä, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Kurikassa. Jurva on tullut tunnetuksi taidokkaista puusepistään, hiljaisesta veistosta sekä laadukkaiden huonekalujen valmistuksesta.

Jurvassa sijaitsee myös meidän tehtaamme. Siellä ovat meidän juuremme ja historiamme. Tämä lyhytelokuva on tehty kertomaan Jurvan tarinaa. Olemme ylpeitä saadessamme olla osana sitä.

Story of Jurva on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

SENKIN TARINA

Oli aika, jolloin Jurvassa lähes jokaisen talon verstaassa valmistettiin huonekaluja. Kun tarpeeksi tehokkaita koneita ei ollut saatavilla, me rakensimme ne itse. Innovatiivinen automaatiotekniikan kehittely teki meistä kustannustehokkaampia ja ketterämpiä kuin muut.

Jurvassa huonekaluvalmistajien joukko on vuosien varrella kutistunut, mutta muuntautumiskyky ja ennakkoluulottomuus ovat kantaneet meidät vaikeidenkin aikojen yli.

Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme puukomponenttien ja tuolien valmistusta jo 40 vuoden kokemuksella, kolmannen polven perheyrityksenä.

MANUFACTURER OF WOODEN COMPONENTS AND CHAIRS SINCE 1977

The secret behind quality components
© 2017 Senkki Oy

CELEBRATING 40 YEARS OF QUALITY WOOD MANUFACTURING

CELEBRATING 40 YEARS OF QUALITY WOOD MANUFACTURING

RECENT NEWS


The secret behind quality components


CELEBRATING 40 YEARS OF QUALITY WOOD MANUFACTURING

Senkki Oy, which was founded in 1977, celebrates its 40th anniversary this year. To honor this special occasion, we revised our company’s visual identity to communicate the values that form the cornerstones of our business:

Superior quality, trusted partnership with our clients, and efficiency in everything we do.

Authenticity, integrity, and honest work – that’s what Senkki is made of.

40 VUOTTA PUUOSAAMISEN YTIMESSÄ

Vuonna 1977 perustettu Senkki Oy täytti tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi päivitimme yrityksemme visuaalisen ilmeen ja kuvamaailman. Samalla pyrimme nostamaan toimintamme kulmakivet ja arvot näkyviksi myös ulospäin:

Ylivoimainen laatu, aito kumppanuus asiakkaidemme kanssa sekä pyrkimys tehokkuuteen kaikessa mitä teemme.

Aitous, tinkimättömyys ja rehellinen työ – niistä on Senkki tehty.

The new colour scheme is derived from our factory. The new primary colour is greenish grey, which comes from our machinery. Our new photographs show grey from concrete and brown from cardboard and of course wood in all its shades.

The photographs document everyday life in our factory – the place where our quality wooden components and chairs come from.

The new circular symbol represents Senkki at the core of wood. The annual rings stand for the three principles of our company: quality, partnership, and efficiency. The S in the centre symbolises a spinning blade.

A rolling stone gathers no moss, and a spinning blade does not rust. Let’s keep the blades spinning.

Regards,

Pasi Mäenpää

CEO, Senkki Oy
Uuden ilmeen värit tulevat suoraan tehtaaltamme. Pääosassa on koneistamme poimittu vihertävä harmaa. Kuvien kautta osaksi värimaailmaa tulevat betoninharmaa, pahvinruskea sekä tietenkin puu kaikissa sävyissään.

Dokumentoiva kuvamaailma kertoo yrityksemme arjesta tehtaan seinien sisällä – juuri sieltä mistä laadukkaat puukomponentit ja tuolit tulevat.

Uuden logomme ympyrän muotoinen symboli kertoo Senkin olevan puun ytimessä. Vuosirenkaat kuvaavat toimintamme kolmea kulmakiveä: laatu, kumppanuus ja tehokkuus. Ympyrän keskellä oleva s-kirjain kuvaa pyörivää terää.

Vierivät kivet eivät sammaloidu, eivätkä pyörivät terät ruostu. Pidetään siis terät pyörimässä.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

CELEBRATING 40 YEARS OF QUALITY WOOD MANUFACTURING

Senkki Oy, which was founded in 1977, celebrates its 40th anniversary this year. To honor this special occasion, we revised our company’s visual identity to communicate the values that form the cornerstones of our business:

Superior quality, trusted partnership with our clients, and efficiency in everything we do.

Authenticity, integrity, and honest work – that’s what Senkki is made of.

The new colour scheme is derived from our factory. The new primary colour is greenish grey, which comes from our machinery. Our new photographs show grey from concrete and brown from cardboard and of course wood in all its shades.

The photographs document everyday life in our factory – the place where our quality wooden components and chairs come from.

The new circular symbol represents Senkki at the core of wood. The annual rings stand for the three principles of our company: quality, partnership, and efficiency. The S in the centre symbolises a spinning blade.

A rolling stone gathers no moss, and a spinning blade does not rust. Let’s keep the blades spinning.

Regards,

Pasi Mäenpää

CEO, Senkki Oy

40 VUOTTA PUUOSAAMISEN YTIMESSÄ

Vuonna 1977 perustettu Senkki Oy täytti tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi päivitimme yrityksemme visuaalisen ilmeen ja kuvamaailman.  Samalla pyrimme nostamaan toimintamme kulmakivet ja arvot näkyviksi myös ulospäin:

Ylivoimainen laatu, aito kumppanuus asiakkaidemme kanssa sekä pyrkimys tehokkuuteen kaikessa mitä teemme.

Aitous, tinkimättömyys ja rehellinen työ – niistä on Senkki tehty.

Uuden ilmeen värit tulevat suoraan tehtaaltamme. Pääosassa on koneistamme poimittu vihertävä harmaa. Kuvien kautta osaksi värimaailmaa tulevat betoninharmaa, pahvinruskea sekä tietenkin puu kaikissa sävyissään.

Dokumentoiva kuvamaailma kertoo yrityksemme arjesta tehtaan seinien sisällä – juuri sieltä mistä laadukkaat puukomponentit ja tuolit tulevat.

Uuden logomme ympyrän muotoinen symboli kertoo Senkin olevan puun ytimessä. Vuosirenkaat kuvaavat toimintamme kolmea kulmakiveä: laatu, kumppanuus ja tehokkuus. Ympyrän keskellä oleva s-kirjain kuvaa pyörivää terää.

Vierivät kivet eivät sammaloidu, eivätkä pyörivät terät ruostu. Pidetään siis terät pyörimässä.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING 

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

MANUFACTURER OF WOODEN COMPONENTS AND CHAIRS SINCE 1977

The secret behind quality components
© 2017 Senkki Oy

Pin It on Pinterest