Robottihionta on investointi laatuun ja tuottavuuteen

Robottihionta on investointi laatuun ja tuottavuuteen

UUTISET

Robottihionta on investointi laatuun ja tuottavuuteen


ROBOTTIHIONTA TEHOSTAA KALUSTEIDEN VALMISTUSTA

Olemme ottaneet uuden askeleen robottiteknologian hyödyntämisessä, kun tuotannossamme on otettu käyttöön robottihionta.

Olemme avanneet tuotantolinjastollemme uuden solun, jossa istuinpohjien hionta hoituu nyt robotin toimesta. Robottihionnalla on jo ajettu ensimmäisiä tuotantoeriä.

Valmistettavan tuotteen suuri volyymi mahdollisti robottihionnan solun toteutuksen juuri istuinpohjien hiontaa helpottamaan. Käytön myötä päästään pikkuhiljaa näkemään investoinnin kokonaishyöty. Robottihionta on ensivaiheessa suunniteltu istuinpohjien hiontaan, mutta kun löydetään muita mahdollisia kohteita, voidaan tehdä itse testejä eri tuotteiden kanssa.

Meille investointi robotiikkaan mahdollistaa sen, että ihmisiä voidaan siirtää mielekkäämpiin töihin. Istuinpohjien hionta on ihmisille pitkästyttävä työvaihe, jonka poisjäänti lisää työmukavuutta.

Asiakkaillemme tämä investointi näkyy parempana toimituskykynä ja tasaisempana laatuna. Hankinta kasvattaa tehtaamme tuottavuutta ja kapasiteettia.

Senkki | Robottihionta

IDEASTA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN

Idea robottihionnasta heräsi jo vuonna 2019, jolloin ajettiin koeajo Mirkan tuotekehityslaboratoriossa. Asia jäi silloin vielä hautumaan. Viime vuosina robottiteknologia on mennyt harppauksin eteenpäin ja nyt oli olemassa valmis tekniikka ja teknologia, joka mahdollisti robottihionnan toteutuksen. Tehtaallamme jo käytössä olevan robotiikan myötä robottihionnan käyttöönoton kynnys ei ollut meille kovin korkea.

Viimeisten 8 kuukauden ajan robottihionnan toteutusta on tutkittu, tehty testejä Mirkan tuotekehityslaboratoriossa ja pohdittu, miten saada asia onnistumaan.

Käytännössä hankinta on vaatinut meiltä eniten omaa työtä. Robotit ja hiontakoneet on hankittu yhteistyöhankkeena laitetoimittajien, Mirkan ja ABB:n kanssa. Kaikki muu on tehty itse sekä paikallisten yhteistyöyritysten kanssa. Turvakaappi on valmistettu naapuriyrityksessä, kokoonpano ja implementointi on tehty itse, standardien mukaiset turvatoimet huomioiden.

Senkki | Maalausrobotti

ROBOTIIKKA OSANA HUONEKALUJEN TUOTANTOA JO 80-LUVULTA SAAKKA

Olemme hyödyntäneet robotiikkaa huonekalujen valmistuksessa jo neljän vuosikymmenen ajan.

Ensimmäinen maalausrobotti otettiin käyttöön tehtaallamme jo vuonna 1982. Siihen aikaan se oli mullistava juttu. Se oli ensimmäinen maalausrobotti, joka otettiin käyttöön huonekaluteollisuudessa. Myöhemmin maalausrobotteja tuli myös muille huonekalutehtaille.

Ajatus maalausrobotista oli yrityksen perustaneen, silloisen toimitusjohtajan Pertti Mäenpään, joka vastasi myös toteutuksesta. Robotin käyttöönotto muutti siihen aikaan tuotantoa huomattavasti. Tuolit lakattiin robotilla, sekä pohjalakka että pintalakka. Se nosti kapasiteettia ja toi kilpailuetua. Tehtaalle rakennettiin maalausrata, jossa tuolit kulkivat robotille. Linjasto rakennettiin itse. ”Itsekin olin pienenä poikana mukana rakentamassa sitä.” Kertoo toimitusjohtaja Pasi Mäenpää.

Tällä hetkellä tehtaallamme on hiontarobotin ohella käytössä kaksi maalausrobottia.

Yleisesti ottaen huonekaluteollisuudessa on kyllä käytössä jo robotiikkaa, mutta ei siinä laajuudessa mitä voisi olla. Robotiikka tulee lähivuosina valtaamaan alaa myös pienemmissä yrityksissä, ja robotit tulevat korvaamaan paljon tylsiä työvaiheita. Tällä saralla tulee tapahtumaan suuri muutos seuraavien viiden vuoden aikana. Työvoimapula ei tule tästä ainakaan helpottamaan, joten robotiikka tuo osaltaan lievitystä myös siihen.

MARKKINATILANNE MAHDOLLISTI UUDEN TUOTANTOSOLUN RAKENTAMISEEN KESKITTYMISEN

Markkina on tällä hetkellä odottavassa tilassa. Odotetaan, että myynti lähtee kasvuun. Pieniä merkkejä jo on, että kysyntä heräilisi hiljakseen.

Olisimme tehneet tämän investoinnin joka tapauksessa, mutta hiljainen hetki
markkinoilla mahdollisti keskittymisen uuden tuotantosolun rakentamiseen, jolloin sen käyttöönotto sujui nopeammin.

Nyt olemme valmiina orastavaan uuteen lähtöön.

 

Senkki | Pertti Mäenpää, Vuoden yrittäjä

Kotimainen huonekalu on arvovalinta

Kotimainen huonekalu on arvovalinta

Uutiset

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Kotimainen huonekalu on arvovalinta

Kotimainen huonekalu on arvovalinta


Suomessa valmistettu huonekalu on arvovalinta, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle.

Kotimainen valmistus on yrityksemme toiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Kaikki pohjautuu siihen – kotimaisuuteen. Valmistamme tuotteita Suomessa ja kaikki käyttämämme materiaalit ovat mahdollisimman pitkälti Suomesta.

Monet asiakkaistamme ovat profiloituneet suomalaisiksi yrityksiksi tai brändeiksi. Siksi heille on tärkeää, että myös itse tuotteet on valmistettu Suomessa. Se on heille arvovalinta, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle. Kotimaisessa valmistuksessa kaikki arvonlisä tulee tänne eikä muualle. Ketju on aika pitkä, suomalaisista metsänomistajista alkaen.

Kotimaisten puumateriaalien osuus on kasvanut

Kotimaisen valmistuksen ohella pyrimme hankkimaan myös mahdollisimman suuren osan tuotannossa käytettävistä materiaaleista ja raaka-aineista Suomesta. Kaikkea ei kuitenkaan ole saatavilla kotimaisena. Käyttämistämme puulajeista koivu ja mänty ovat kotimaisia. Tammen ja saarnen kohdalla taas on ihan sattumankauppaa, että löytyy kotimaista puuraaka-ainetta.

Asiakkaamme päättävät mitä puulajeja heidän tuotteissaan käytetään. Koivun osuus on kasvanut ainakin meidän tuotannossamme todella paljon. Mäntykin on ehkä aavistuksen nousussa. Nämä asiakkaiden tekemät puulajivalinnat mahdollistavat myös kotimaisten puuraaka-aineiden osuuden kasvun.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Tulevaisuudenusko on kova tämän päivän haasteista huolimatta

Ajat ja haasteet ovat muuttuneet paljon yrityksemme 45-vuotisen taipaleen varrella. Alkuvaiheessa ongelmana oli puutavaran saanti. Tekninen osaaminen ja laatukäsitys ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. Muutokset ovat olleet merkittäviä, kun vertaa siihen mistä on lähdetty.

Nyt on haasteita riittämiin. Ennustettavuus on nolla. On monta muuttujaa ja hankala lähteä arvioimaan, kun kukaan ei tiedä ennustaa tulevaa.

Nykyinen energian hinnannousu näkyy kaikilla, mutta se lienee väliaikainen piikki. Ensi kesänä tilanne on jo toinen. Ennen pitkää Suomen oman energiatuotannon nousu alkaa näkyä hinnoissa. Toki nykytilanteen myötä on täytynyt perehtyä omaan energiankäyttöön ja miettiä onko se kaikilta osin tarpeellista.

Pandemian aikana alkoivat raaka-aineiden hintojen nousu ja materiaalien saatavuusongelmat. Venäjän hyökkäyssodan myötä tämä kehitys on jatkunut. Raaka-aineiden hintojen nostamiseen on ollut painetta jo pidemmän aikaa, mutta isompi nousu toteutui vasta pandemian myötä. Vaikka energian hinta laskisi, niin raaka-aineiden hinnat todennäköisesti pysyvät korkealla tasolla jatkossakin.

Sodan toinen puoli on ollut se, että olemme saaneet hyvää ja motivoitunutta työvoimaa ukrainalaisista, jotka ovat tulleet Suomeen turvaan sodan jaloista. Toivomme, että mahdollisimman moni heistä päättäisi jäädä, mutta päätös on heidän. Tulevaisuudessa suurin ja haasteellisin asia tulee olemaan osaavan työvoiman löytäminen.

Usko tulevaisuuteen on haasteista huolimatta kova ja valmistus Suomessa kasvaa. Pandemia-aika opetti, että tuotantoketjut on saatava mahdollisimman lyhyiksi ja että tuotannon on oltava lähellä. Osa yrityksistä on siirtänyt valmistusta takaisin Suomeen.

Haasteelliset ajat nostavat vastuullisesti ja eettisesti tuotetun tuotteen arvostusta. Ja nähdään miten hyvin asiat ovat meillä. Nykyinen hintojen nousu ja inflaatio ohjaavat kuluttajia miettimään asioita pidemmällä aikavälillä. Tehdään pitkän ajan hankintoja, jotka kestävät kauemmin. Tuotteen elinkaaren merkitys on kasvanut.

Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa

Avainlippu on myönnetty meille jo vuonna 2008. Alun perin päätimme hakea Avainlippua, koska asiakkaidemme suunnalta tuli toiveita sen hankkimisesta. Avainlipun avulla haluttiin tuoda julki, että tuotteet on valmistettu Suomessa.

Avainlippu tuo konkreettista hyötyä asiakkaillemme – ja sitä kautta myös meille. Se turvaa kaikkien selustaa vahvistamalla, että tuotteet todella valmistetaan Suomessa. Se on ulkopuolisen tahon vahvistus asiaan ja siltä osin verrattavissa myös kansainvälisiin ISO-järjestelmiin. Se todistaa, että tuote on oikeasti tehty täällä.

Tänä päivänä Avainlipun ja kotimaisuuden merkitys on vain kasvanut. Suomalaisen Työn Liiton mukaan suomalaisten halu tukea kotimaista työllisyyttä ostamalla suomalaisia tuotteita ja palveluita nousi ennätyslukemiin pandemian aikana.

Kotimaisuus on vain yksi ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä, mutta se on arvovalinta, jolla on suuri vaikutus kotimaiselle työllisyydelle.

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ 

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

Uusi työ huonekaluteollisuuden parissa?

Uusi työ huonekaluteollisuuden parissa?

Uutiset

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Uusi työ huonekaluteollisuuden parissa?

Uusi työ huonekalu- teollisuuden parissa?


Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

ETSIMME KAHTA TUOTANTOTYÖNTEKIJÄÄ OSAKSI KASVAVAA TIIMIÄMME

Aiempi kokemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Perehdytämme sinut tehtävään!

 

Valmistamme huonekaluteollisuudelle korkealaatuisia puukomponentteja. Ydinosaamistamme on massiivipuutuolien valmistus, jota tarjoamme asiakkaillemme jo 40 yli vuoden kokemuksella.

Toimimme nykyaikaisissa 5 000 m2:n toimitiloissa Etelä-Pohjanmaalla, Kurikan Jurvassa. Tällä hetkellä teemme töitä 17 ammattilaisen voimin.

 

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tuotantotyöntekijä, komponenttien valmistus

Tuotantotyöntekijä, pintakäsittely

Tule osaksi tiimiämme!

Ota yhteyttä: senkki@senkki.fi 

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

UUTISET

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta


Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että yrityksemme, Senkki Oy, on saavuttanut kaksi merkittävää tavoitetta laadun ja vastuullisuuden kehittämisen saralla: meille on myönnetty laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti sekä ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatti.

Laatu ja vastuullisuus eivät ole meille pelkkiä sanoja, vaan myös konkreettisia tekoja yritystoiminnan arjessa. Kun asioita voidaan mitata, niitä voidaan myös parantaa. Siksi olemme luoneet yrityksellemme laadunhallinta- sekä ympäristöjärjestelmät.

Olimme harkinneet ISO-sertifikaattien hakemista jo useiden vuosien ajan ja viime vuonna koimme, että oli oikea aika käynnistää prosessi. Prosessin aikana loimme yritykselle omat laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät sekä toteutimme paljon käytännön toimenpiteitä.

Päätimme hakea laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaattia, koska tahdomme panostaa oman toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä on tähän tarkoitukseen erityisen hyvä työkalu, koska se perustuu jatkuvan kehittämisen malliin.

ISO 9001 onkin maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Huonekaluteollisuuden puolella isommilta toimijoilta löytyy jo laadunhallinnan ISO-sertifikaatit, mutta meidän kokoluokassamme ne eivät ole vielä kovin yleisiä. Muilla toimialoilla, kuten metalliteollisuuden puolella, ISO-sertifikaatit ovat yleisempiä myös pienemmän kokoluokan yrityksissä.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Laadunhallinnassa puu- ja huonekaluteollisuuden toimialalla on merkityksellistä myös puun alkuperän jäljitettävyys, jonka osalta meille on jo aiemmin myönnetty PEFC-sertifikaatti. Nyt myös puun alkuperän seurantaa koskevat asiat on integroitu samaan laadunhallinnan järjestelmään. Puun alkuperän seurannan osalta näemme seuraavana tavoitteena FSC-sertifikaatin, joka on toinen sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä oleva puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Oman laadunhallintajärjestelmän luominen oli meille ympäristöjärjestelmää hieman kevyempi prosessi, koska meillä on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta saakka samantyyppiset laatuvaatimukset, joihin olemme alihankkijan roolissa sitoutuneet.

Enemmän yrityksen arjessa onkin näkynyt ympäristöjärjestelmän laatiminen. Siihen liittyvät asiat saatiin nyt kerralla kuntoon ja saimme tarkistettua, että kaikki standardin ja lainmukaiset vaatimukset toteutuvat. Nykyisin vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessä, kuten jätteen käsittelyssä ja tuotetun jätteen määrän vähentämisessä. Käytännön arjessa ympäristönäkökulman huomioiminen näkyy siten, että pahvi ja muovi kierrätetään ja kaikkien pakkausmateriaalien käyttö minimoidaan. Uuden ympäristöjärjestelmän myötä olemme pyrkineet vähentämään myös kuljetuksien ympäristövaikutuksia karsimalla noutokerrat minimiin.

Vaikka sertifikaattien saaminen on meille tärkeä asia, emme luoneet laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmiä niiden vuoksi, vaan ennen kaikkea yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meillä on kunnianhimoa ja toivomme, että laadunhallintajärjestelmä tuo pidemmällä aikavälillä konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät virheiden vähenemisenä, resurssien käytön tehokkuutena sekä kannattavuuden paranemisena. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖVASTUUTA

Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että yrityksemme, Senkki Oy, on saavuttanut kaksi merkittävää tavoitetta laadun ja vastuullisuuden kehittämisen saralla: meille on myönnetty laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti sekä ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatti.

Laatu ja vastuullisuus eivät ole meille pelkkiä sanoja, vaan myös konkreettisia tekoja yritystoiminnan arjessa. Kun asioita voidaan mitata, niitä voidaan myös parantaa. Siksi olemme luoneet yrityksellemme laadunhallinta- sekä ympäristöjärjestelmät.

Olimme harkinneet ISO-sertifikaattien hakemista jo useiden vuosien ajan ja viime vuonna koimme, että oli oikea aika käynnistää prosessi. Prosessin aikana loimme yritykselle omat laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät sekä toteutimme paljon käytännön toimenpiteitä.

Päätimme hakea laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaattia, koska tahdomme panostaa oman toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä on tähän tarkoitukseen erityisen hyvä työkalu, koska se perustuu jatkuvan kehittämisen malliin.

ISO 9001 onkin maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Huonekaluteollisuuden puolella isommilta toimijoilta löytyy jo laadunhallinnan ISO-sertifikaatit, mutta meidän kokoluokassamme ne eivät ole vielä kovin yleisiä. Muilla toimialoilla, kuten metalliteollisuuden puolella, ISO-sertifikaatit ovat yleisempiä myös pienemmän kokoluokan yrityksissä.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Laadunhallinnassa puu- ja huonekaluteollisuuden toimialalla on merkityksellistä myös puun alkuperän jäljitettävyys, jonka osalta meille on jo aiemmin myönnetty PEFC-sertifikaatti. Nyt myös puun alkuperän seurantaa koskevat asiat on integroitu samaan laadunhallinnan järjestelmään. Puun alkuperän seurannan osalta näemme seuraavana tavoitteena FSC-sertifikaatin, joka on toinen sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä oleva puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Oman laadunhallintajärjestelmän luominen oli meille ympäristöjärjestelmää hieman kevyempi prosessi, koska meillä on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta saakka samantyyppiset laatuvaatimukset, joihin olemme alihankkijan roolissa sitoutuneet.

Enemmän yrityksen arjessa onkin näkynyt ympäristöjärjestelmän laatiminen. Siihen liittyvät asiat saatiin nyt kerralla kuntoon ja saimme tarkistettua, että kaikki standardin ja lainmukaiset vaatimukset toteutuvat. Nykyisin vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessä, kuten jätteen käsittelyssä ja tuotetun jätteen määrän vähentämisessä. Käytännön arjessa ympäristönäkökulman huomioiminen näkyy siten, että pahvi ja muovi kierrätetään ja kaikkien pakkausmateriaalien käyttö minimoidaan. Uuden ympäristöjärjestelmän myötä olemme pyrkineet vähentämään myös kuljetuksien ympäristövaikutuksia karsimalla noutokerrat minimiin.

Vaikka sertifikaattien saaminen on meille tärkeä asia, emme luoneet laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmiä niiden vuoksi, vaan ennen kaikkea yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meillä on kunnianhimoa ja toivomme, että laadunhallintajärjestelmä tuo pidemmällä aikavälillä konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät virheiden vähenemisenä, resurssien käytön tehokkuutena sekä kannattavuuden paranemisena. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ 

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

Senkki Oy palkittiin Rantasalmi-palkinnolla

Senkki Oy palkittiin Rantasalmi-palkinnolla

UUTISET


Senkki Oy palkittiin Rantasalmi-palkinnolla


PALKINTO PUUMUOTOILUN OSAAMISESTA JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PUOLUSTAMISESTA

Yrityksemme palkittiin 15.5.2018 puumuotoilun osaamisesta ja kestävän kehityksen puolustamisesta Etelä-Savon rahaston Rantasalmi-palkinnolla, jonka arvo on 20 000 €. Senkki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Mäenpää ja toimitusjohtaja Pasi Mäenpää vastaanottivat palkinnon Pieksämäellä järjestetyssä vuosijuhlassa.

Kun Etelä-Savon maakuntarahaston asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä soitti huhtikuun puolessavälissä toimitusjohtajallemme Pasi Mäenpäälle ja ilmoitti palkinnosta, oli ensimmäinen tunne epäusko: palkinto tuli täysin yllätyksenä. Kulttuurirahasto ja sen maakuntarahastot eivät tapansa mukaan perustele päätöksiään, joten valinnan perimmäiset taustat jäänevät arvoitukseksi.

Suomen metsäisimmässä maakunnassa Etelä-Savossa tuotetaan runsaasti puuraaka-ainetta, jota Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa sijaitseva yrityksemme jatkojalostaa komponenteiksi sekä valmiiksi designhuonekaluiksi. Toimitusjohtajamme Pasi Mäenpää arvelee, että raaka-ainejohdannaisuus on yksi syy siihen, miksi palkinto osui tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalle. Palkinnossa mainitut syyt viittaavat kuitenkin suoraan yrityksemme arvoihin ja vahvaan osaamiseen.

RANTASALMI-PALKINTO TUKEE ELINVOIMAISUUTTA, YRITTELIÄISYYTTÄ JA TOIMELIAISUUTTA 

”Suomen Kulttuurirahasto on vuodesta 1941 alkaen jakanut hakemuksetta palkintoja tunnustuksena merkittävistä suorituksista suomalaiskansallisen kulttuurin eri aloilla. Myös Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastoa jakavat apurahojen lisäksi palkintoja tunnustuksena alueellaan suoritetusta elämäntyöstä tai muista erityisistä ansioista.” Suomen Kulttuurirahasto

Etelä-Savon rahasto on yksi Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastoista.

Rantasalmen rahasto perustuu toimitusjohtaja Osmo Ruotsalaisen vuonna 1976 tekemään lahjoitukseen. ”Rahaston tarkoituksena on jakaa Rantasalmi-palkintoja, sekä tukea Etelä-Savossa asuvan väestön yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta siten, että heidän kotimaakuntansa säilyy elinvoimaisena.” Suomen Kulttuurirahasto

Vuonna 2017 Rantasalmi-palkinnon sai sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila.

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ 

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimirusjohtaja, Senkki Oy

STORY OF JURVA

STORY OF JURVA

UUTISET

Story of Jurva


JUURET PUUSEPÄNTAIDON JURVASSA

Oletko kuullut paikasta nimeltä Jurva?

Se on kylä, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Kurikassa. Jurva on tullut tunnetuksi taidokkaista puusepistään, hiljaisesta veistosta sekä laadukkaiden huonekalujen valmistuksesta.

Jurvassa sijaitsee myös meidän tehtaamme. Siellä ovat meidän juuremme ja historiamme. Tämä lyhytelokuva on tehty kertomaan Jurvan tarinaa. Olemme ylpeitä saadessamme olla osana sitä.

Story of Jurva on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

SENKIN TARINA

Oli aika, jolloin Jurvassa lähes jokaisen talon verstaassa valmistettiin huonekaluja. Kun tarpeeksi tehokkaita koneita ei ollut saatavilla, me rakensimme ne itse. Innovatiivinen automaatiotekniikan kehittely teki meistä kustannustehokkaampia ja ketterämpiä kuin muut.

Jurvassa huonekaluvalmistajien joukko on vuosien varrella kutistunut, mutta muuntautumiskyky ja ennakkoluulottomuus ovat kantaneet meidät vaikeidenkin aikojen yli.

Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme puukomponenttien ja tuolien valmistusta jo 40 vuoden kokemuksella, kolmannen polven perheyrityksenä.

Pin It on Pinterest