Kotimainen huonekalu on arvovalinta

Kotimainen huonekalu on arvovalinta

Uutiset

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Kotimainen huonekalu on arvovalinta

Kotimainen huonekalu on arvovalinta


Suomessa valmistettu huonekalu on arvovalinta, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle.

Kotimainen valmistus on yrityksemme toiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Kaikki pohjautuu siihen – kotimaisuuteen. Valmistamme tuotteita Suomessa ja kaikki käyttämämme materiaalit ovat mahdollisimman pitkälti Suomesta.

Monet asiakkaistamme ovat profiloituneet suomalaisiksi yrityksiksi tai brändeiksi. Siksi heille on tärkeää, että myös itse tuotteet on valmistettu Suomessa. Se on heille arvovalinta, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle. Kotimaisessa valmistuksessa kaikki arvonlisä tulee tänne eikä muualle. Ketju on aika pitkä, suomalaisista metsänomistajista alkaen.

Kotimaisten puumateriaalien osuus on kasvanut

Kotimaisen valmistuksen ohella pyrimme hankkimaan myös mahdollisimman suuren osan tuotannossa käytettävistä materiaaleista ja raaka-aineista Suomesta. Kaikkea ei kuitenkaan ole saatavilla kotimaisena. Käyttämistämme puulajeista koivu ja mänty ovat kotimaisia. Tammen ja saarnen kohdalla taas on ihan sattumankauppaa, että löytyy kotimaista puuraaka-ainetta.

Asiakkaamme päättävät mitä puulajeja heidän tuotteissaan käytetään. Koivun osuus on kasvanut ainakin meidän tuotannossamme todella paljon. Mäntykin on ehkä aavistuksen nousussa. Nämä asiakkaiden tekemät puulajivalinnat mahdollistavat myös kotimaisten puuraaka-aineiden osuuden kasvun.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Tulevaisuudenusko on kova tämän päivän haasteista huolimatta

Ajat ja haasteet ovat muuttuneet paljon yrityksemme 45-vuotisen taipaleen varrella. Alkuvaiheessa ongelmana oli puutavaran saanti. Tekninen osaaminen ja laatukäsitys ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. Muutokset ovat olleet merkittäviä, kun vertaa siihen mistä on lähdetty.

Nyt on haasteita riittämiin. Ennustettavuus on nolla. On monta muuttujaa ja hankala lähteä arvioimaan, kun kukaan ei tiedä ennustaa tulevaa.

Nykyinen energian hinnannousu näkyy kaikilla, mutta se lienee väliaikainen piikki. Ensi kesänä tilanne on jo toinen. Ennen pitkää Suomen oman energiatuotannon nousu alkaa näkyä hinnoissa. Toki nykytilanteen myötä on täytynyt perehtyä omaan energiankäyttöön ja miettiä onko se kaikilta osin tarpeellista.

Pandemian aikana alkoivat raaka-aineiden hintojen nousu ja materiaalien saatavuusongelmat. Venäjän hyökkäyssodan myötä tämä kehitys on jatkunut. Raaka-aineiden hintojen nostamiseen on ollut painetta jo pidemmän aikaa, mutta isompi nousu toteutui vasta pandemian myötä. Vaikka energian hinta laskisi, niin raaka-aineiden hinnat todennäköisesti pysyvät korkealla tasolla jatkossakin.

Sodan toinen puoli on ollut se, että olemme saaneet hyvää ja motivoitunutta työvoimaa ukrainalaisista, jotka ovat tulleet Suomeen turvaan sodan jaloista. Toivomme, että mahdollisimman moni heistä päättäisi jäädä, mutta päätös on heidän. Tulevaisuudessa suurin ja haasteellisin asia tulee olemaan osaavan työvoiman löytäminen.

Usko tulevaisuuteen on haasteista huolimatta kova ja valmistus Suomessa kasvaa. Pandemia-aika opetti, että tuotantoketjut on saatava mahdollisimman lyhyiksi ja että tuotannon on oltava lähellä. Osa yrityksistä on siirtänyt valmistusta takaisin Suomeen.

Haasteelliset ajat nostavat vastuullisesti ja eettisesti tuotetun tuotteen arvostusta. Ja nähdään miten hyvin asiat ovat meillä. Nykyinen hintojen nousu ja inflaatio ohjaavat kuluttajia miettimään asioita pidemmällä aikavälillä. Tehdään pitkän ajan hankintoja, jotka kestävät kauemmin. Tuotteen elinkaaren merkitys on kasvanut.

Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa

Avainlippu on myönnetty meille jo vuonna 2008. Alun perin päätimme hakea Avainlippua, koska asiakkaidemme suunnalta tuli toiveita sen hankkimisesta. Avainlipun avulla haluttiin tuoda julki, että tuotteet on valmistettu Suomessa.

Avainlippu tuo konkreettista hyötyä asiakkaillemme – ja sitä kautta myös meille. Se turvaa kaikkien selustaa vahvistamalla, että tuotteet todella valmistetaan Suomessa. Se on ulkopuolisen tahon vahvistus asiaan ja siltä osin verrattavissa myös kansainvälisiin ISO-järjestelmiin. Se todistaa, että tuote on oikeasti tehty täällä.

Tänä päivänä Avainlipun ja kotimaisuuden merkitys on vain kasvanut. Suomalaisen Työn Liiton mukaan suomalaisten halu tukea kotimaista työllisyyttä ostamalla suomalaisia tuotteita ja palveluita nousi ennätyslukemiin pandemian aikana.

Kotimaisuus on vain yksi ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä, mutta se on arvovalinta, jolla on suuri vaikutus kotimaiselle työllisyydelle.

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ 

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

Uusi työ huonekaluteollisuuden parissa?

Uusi työ huonekaluteollisuuden parissa?

Uutiset

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Uusi työ huonekaluteollisuuden parissa?

Uusi työ huonekalu- teollisuuden parissa?


Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

ETSIMME KAHTA TUOTANTOTYÖNTEKIJÄÄ OSAKSI KASVAVAA TIIMIÄMME

Aiempi kokemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Perehdytämme sinut tehtävään!

 

Valmistamme huonekaluteollisuudelle korkealaatuisia puukomponentteja. Ydinosaamistamme on massiivipuutuolien valmistus, jota tarjoamme asiakkaillemme jo 40 yli vuoden kokemuksella.

Toimimme nykyaikaisissa 5 000 m2:n toimitiloissa Etelä-Pohjanmaalla, Kurikan Jurvassa. Tällä hetkellä teemme töitä 17 ammattilaisen voimin.

 

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tuotantotyöntekijä, komponenttien valmistus

Tuotantotyöntekijä, pintakäsittely

Tule osaksi tiimiämme!

Ota yhteyttä: senkki@senkki.fi 

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta
Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

UUTISET

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta


Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että yrityksemme, Senkki Oy, on saavuttanut kaksi merkittävää tavoitetta laadun ja vastuullisuuden kehittämisen saralla: meille on myönnetty laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti sekä ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatti.

Laatu ja vastuullisuus eivät ole meille pelkkiä sanoja, vaan myös konkreettisia tekoja yritystoiminnan arjessa. Kun asioita voidaan mitata, niitä voidaan myös parantaa. Siksi olemme luoneet yrityksellemme laadunhallinta- sekä ympäristöjärjestelmät.

Olimme harkinneet ISO-sertifikaattien hakemista jo useiden vuosien ajan ja viime vuonna koimme, että oli oikea aika käynnistää prosessi. Prosessin aikana loimme yritykselle omat laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät sekä toteutimme paljon käytännön toimenpiteitä.

Päätimme hakea laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaattia, koska tahdomme panostaa oman toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä on tähän tarkoitukseen erityisen hyvä työkalu, koska se perustuu jatkuvan kehittämisen malliin.

ISO 9001 onkin maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Huonekaluteollisuuden puolella isommilta toimijoilta löytyy jo laadunhallinnan ISO-sertifikaatit, mutta meidän kokoluokassamme ne eivät ole vielä kovin yleisiä. Muilla toimialoilla, kuten metalliteollisuuden puolella, ISO-sertifikaatit ovat yleisempiä myös pienemmän kokoluokan yrityksissä.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Laadunhallinnassa puu- ja huonekaluteollisuuden toimialalla on merkityksellistä myös puun alkuperän jäljitettävyys, jonka osalta meille on jo aiemmin myönnetty PEFC-sertifikaatti. Nyt myös puun alkuperän seurantaa koskevat asiat on integroitu samaan laadunhallinnan järjestelmään. Puun alkuperän seurannan osalta näemme seuraavana tavoitteena FSC-sertifikaatin, joka on toinen sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä oleva puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Oman laadunhallintajärjestelmän luominen oli meille ympäristöjärjestelmää hieman kevyempi prosessi, koska meillä on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta saakka samantyyppiset laatuvaatimukset, joihin olemme alihankkijan roolissa sitoutuneet.

Enemmän yrityksen arjessa onkin näkynyt ympäristöjärjestelmän laatiminen. Siihen liittyvät asiat saatiin nyt kerralla kuntoon ja saimme tarkistettua, että kaikki standardin ja lainmukaiset vaatimukset toteutuvat. Nykyisin vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessä, kuten jätteen käsittelyssä ja tuotetun jätteen määrän vähentämisessä. Käytännön arjessa ympäristönäkökulman huomioiminen näkyy siten, että pahvi ja muovi kierrätetään ja kaikkien pakkausmateriaalien käyttö minimoidaan. Uuden ympäristöjärjestelmän myötä olemme pyrkineet vähentämään myös kuljetuksien ympäristövaikutuksia karsimalla noutokerrat minimiin.

Vaikka sertifikaattien saaminen on meille tärkeä asia, emme luoneet laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmiä niiden vuoksi, vaan ennen kaikkea yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meillä on kunnianhimoa ja toivomme, että laadunhallintajärjestelmä tuo pidemmällä aikavälillä konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät virheiden vähenemisenä, resurssien käytön tehokkuutena sekä kannattavuuden paranemisena. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖVASTUUTA

Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että yrityksemme, Senkki Oy, on saavuttanut kaksi merkittävää tavoitetta laadun ja vastuullisuuden kehittämisen saralla: meille on myönnetty laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti sekä ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatti.

Laatu ja vastuullisuus eivät ole meille pelkkiä sanoja, vaan myös konkreettisia tekoja yritystoiminnan arjessa. Kun asioita voidaan mitata, niitä voidaan myös parantaa. Siksi olemme luoneet yrityksellemme laadunhallinta- sekä ympäristöjärjestelmät.

Olimme harkinneet ISO-sertifikaattien hakemista jo useiden vuosien ajan ja viime vuonna koimme, että oli oikea aika käynnistää prosessi. Prosessin aikana loimme yritykselle omat laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät sekä toteutimme paljon käytännön toimenpiteitä.

Päätimme hakea laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaattia, koska tahdomme panostaa oman toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä on tähän tarkoitukseen erityisen hyvä työkalu, koska se perustuu jatkuvan kehittämisen malliin.

ISO 9001 onkin maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Huonekaluteollisuuden puolella isommilta toimijoilta löytyy jo laadunhallinnan ISO-sertifikaatit, mutta meidän kokoluokassamme ne eivät ole vielä kovin yleisiä. Muilla toimialoilla, kuten metalliteollisuuden puolella, ISO-sertifikaatit ovat yleisempiä myös pienemmän kokoluokan yrityksissä.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Laadunhallinnassa puu- ja huonekaluteollisuuden toimialalla on merkityksellistä myös puun alkuperän jäljitettävyys, jonka osalta meille on jo aiemmin myönnetty PEFC-sertifikaatti. Nyt myös puun alkuperän seurantaa koskevat asiat on integroitu samaan laadunhallinnan järjestelmään. Puun alkuperän seurannan osalta näemme seuraavana tavoitteena FSC-sertifikaatin, joka on toinen sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä oleva puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Oman laadunhallintajärjestelmän luominen oli meille ympäristöjärjestelmää hieman kevyempi prosessi, koska meillä on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta saakka samantyyppiset laatuvaatimukset, joihin olemme alihankkijan roolissa sitoutuneet.

Enemmän yrityksen arjessa onkin näkynyt ympäristöjärjestelmän laatiminen. Siihen liittyvät asiat saatiin nyt kerralla kuntoon ja saimme tarkistettua, että kaikki standardin ja lainmukaiset vaatimukset toteutuvat. Nykyisin vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessä, kuten jätteen käsittelyssä ja tuotetun jätteen määrän vähentämisessä. Käytännön arjessa ympäristönäkökulman huomioiminen näkyy siten, että pahvi ja muovi kierrätetään ja kaikkien pakkausmateriaalien käyttö minimoidaan. Uuden ympäristöjärjestelmän myötä olemme pyrkineet vähentämään myös kuljetuksien ympäristövaikutuksia karsimalla noutokerrat minimiin.

Vaikka sertifikaattien saaminen on meille tärkeä asia, emme luoneet laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmiä niiden vuoksi, vaan ennen kaikkea yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meillä on kunnianhimoa ja toivomme, että laadunhallintajärjestelmä tuo pidemmällä aikavälillä konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät virheiden vähenemisenä, resurssien käytön tehokkuutena sekä kannattavuuden paranemisena. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ 

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

PIDETÄÄN

TERÄT

PYÖRIMÄSSÄ

Pasi Mäenpää, Toimitusjohtaja, Senkki Oy

Pin It on Pinterest