Certified quality and environmental responsibility

Certified quality and environmental responsibility

RECENT NEWS

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Awarded for quality and responsibility


CERTIFIED QUALITY AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

We are proud to announce that our company, Senkki Oy, has achieved two important goals in the field of quality and responsibility development: we have been awarded the ISO 9001 Quality Management Certificate and the ISO 14001 Environmental Management System Certificate.

For us, quality and responsibility are not just words but also concrete actions in everyday business life. When you can measure things, you can improve them. That is why we have created quality management and environmental management systems for our company.

We had been considering applying for ISO certification for several years, and last year we felt it was the right time to start the process. During the process, we created our own quality management and environmental management systems and took measures to improve our practices.

We decided to apply for ISO 9001 certification for quality management because we want to invest in improving and developing our operations. The ISO 9001 Quality Management System is a particularly good tool for this purpose because it is based on a continuous improvement model.

ISO 9001 is the world’s best-known tool for building and developing a quality management system. In the furniture industry, larger businesses already have ISO quality management certificates, but they are not yet very common in our size range. In other sectors, such as metal industry, ISO certificates are more common, even among smaller companies.

 

 

SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖVASTUUTA

Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että yrityksemme, Senkki Oy, on saavuttanut kaksi merkittävää tavoitetta laadun ja vastuullisuuden kehittämisen saralla: meille on myönnetty laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti sekä ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatti.

Laatu ja vastuullisuus eivät ole meille pelkkiä sanoja, vaan myös konkreettisia tekoja yritystoiminnan arjessa. Kun asioita voidaan mitata, niitä voidaan myös parantaa. Siksi olemme luoneet yrityksellemme laadunhallinta- sekä ympäristöjärjestelmät.

Olimme harkinneet ISO-sertifikaattien hakemista jo useiden vuosien ajan ja viime vuonna koimme, että oli oikea aika käynnistää prosessi. Prosessin aikana loimme yritykselle omat laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät sekä toteutimme paljon käytännön toimenpiteitä.

Päätimme hakea laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaattia, koska tahdomme panostaa oman toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä on tähän tarkoitukseen erityisen hyvä työkalu, koska se perustuu jatkuvan kehittämisen malliin.

ISO 9001 onkin maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Huonekaluteollisuuden puolella isommilta toimijoilta löytyy jo laadunhallinnan ISO-sertifikaatit, mutta meidän kokoluokassamme ne eivät ole vielä kovin yleisiä. Muilla toimialoilla, kuten metalliteollisuuden puolella, ISO-sertifikaatit ovat yleisempiä myös pienemmän kokoluokan yrityksissä.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

 In the wood and furniture industry, the traceability of wood origin is also important for quality management, and we have already been awarded PEFC certification for that in the past. Matters related to the tracing of wood origin have now been integrated into our new quality management system. As far as wood sustainability is concerned, we see our next target as being FSC certification, which is another system – used both in Finland and internationally – to ensure that the wood comes from responsibly managed sources.

Creating our own quality management system was a slightly simpler process for us compared to the environmental system, as we have had the same type of quality requirements in place since the early 2000s, to which we are committed as a subcontractor.

The establishment of the environmental management system has been more noticeable in the daily life of the company. All aspects related to it are now in place and we have ensured that all the standard and legal requirements are met. Sustainability is present in everything we do, from waste management to reducing the amount of waste produced. In practice, environmental awareness is reflected in the recycling of cardboard and plastic and the minimized use of all packaging materials. With the new environmental management system, we have also sought to reduce the environmental impact of transportation by making our logistics more efficient and, thus, sustainable.

Although obtaining certification is important to us, we did not create quality management and environmental systems for the sake of it but, first and foremost, to improve and develop the company. We are ambitious and hope that in the long term our quality management system will bring tangible results in terms of fewer errors, more efficient use of resources and improved profitability. We are moving forward on the right track.

Regards,

Pasi Mäenpää

CEO, Senkki Oy

Laadunhallinnassa puu- ja huonekaluteollisuuden toimialalla on merkityksellistä myös puun alkuperän jäljitettävyys, jonka osalta meille on jo aiemmin myönnetty PEFC-sertifikaatti. Nyt myös puun alkuperän seurantaa koskevat asiat on integroitu samaan laadunhallinnan järjestelmään. Puun alkuperän seurannan osalta näemme seuraavana tavoitteena FSC-sertifikaatin, joka on toinen sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä oleva puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Oman laadunhallintajärjestelmän luominen oli meille ympäristöjärjestelmää hieman kevyempi prosessi, koska meillä on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta saakka samantyyppiset laatuvaatimukset, joihin olemme alihankkijan roolissa sitoutuneet.

Enemmän yrityksen arjessa onkin näkynyt ympäristöjärjestelmän laatiminen. Siihen liittyvät asiat saatiin nyt kerralla kuntoon ja saimme tarkistettua, että kaikki standardin ja lainmukaiset vaatimukset toteutuvat. Nykyisin vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessä, kuten jätteen käsittelyssä ja tuotetun jätteen määrän vähentämisessä. Käytännön arjessa ympäristönäkökulman huomioiminen näkyy siten, että pahvi ja muovi kierrätetään ja kaikkien pakkausmateriaalien käyttö minimoidaan. Uuden ympäristöjärjestelmän myötä olemme pyrkineet vähentämään myös kuljetuksien ympäristövaikutuksia karsimalla noutokerrat minimiin.

Vaikka sertifikaattien saaminen on meille tärkeä asia, emme luoneet laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmiä niiden vuoksi, vaan ennen kaikkea yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meillä on kunnianhimoa ja toivomme, että laadunhallintajärjestelmä tuo pidemmällä aikavälillä konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät virheiden vähenemisenä, resurssien käytön tehokkuutena sekä kannattavuuden paranemisena. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

CERTIFIED QUALITY AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

We are proud to announce that our company, Senkki Oy, has achieved two important goals in the field of quality and responsibility development: we have been awarded the ISO 9001 Quality Management Certificate and the ISO 14001 Environmental Management System Certificate.

For us, quality and responsibility are not just words but also concrete actions in everyday business life. When you can measure things, you can improve them. That is why we have created quality management and environmental management systems for our company.

We had been considering applying for ISO certification for several years, and last year we felt it was the right time to start the process. During the process, we created our own quality management and environmental management systems and took measures to improve our practices.

We decided to apply for ISO 9001 certification for quality management because we want to invest in improving and developing our operations. The ISO 9001 Quality Management System is a particularly good tool for this purpose because it is based on a continuous improvement model.

ISO 9001 is the world’s best-known tool for building and developing a quality management system. In the furniture industry, larger businesses already have ISO quality management certificates, but they are not yet very common in our size range. In other sectors, such as metal industry, ISO certificates are more common, even among smaller companies.

In the wood and furniture industry, the traceability of wood origin is also important for quality management, and we have already been awarded PEFC certification for that in the past. Matters related to the tracing of wood origin have now been integrated into our new quality management system. As far as wood sustainability is concerned, we see our next target as being FSC certification, which is another system – used both in Finland and internationally – to ensure that the wood comes from responsibly managed sources.

Creating our own quality management system was a slightly simpler process for us compared to the environmental system, as we have had the same type of quality requirements in place since the early 2000s, to which we are committed as a subcontractor.

The establishment of the environmental management system has been more noticeable in the daily life of the company. All aspects related to it are now in place and we have ensured that all the standard and legal requirements are met. Sustainability is present in everything we do, from waste management to reducing the amount of waste produced. In practice, environmental awareness is reflected in the recycling of cardboard and plastic and the minimized use of all packaging materials. With the new environmental management system, we have also sought to reduce the environmental impact of transportation by making our logistics more efficient and, thus, sustainable.

Although obtaining certification is important to us, we did not create quality management and environmental systems for the sake of it but, first and foremost, to improve and develop the company. We are ambitious and hope that in the long term our quality management system will bring tangible results in terms of fewer errors, more efficient use of resources and improved profitability. We are moving forward on the right track.

Regards,

Pasi Mäenpää

CEO, Senkki Oy

SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖVASTUUTA

Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että yrityksemme, Senkki Oy, on saavuttanut kaksi merkittävää tavoitetta laadun ja vastuullisuuden kehittämisen saralla: meille on myönnetty laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti sekä ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatti.

Laatu ja vastuullisuus eivät ole meille pelkkiä sanoja, vaan myös konkreettisia tekoja yritystoiminnan arjessa. Kun asioita voidaan mitata, niitä voidaan myös parantaa. Siksi olemme luoneet yrityksellemme laadunhallinta- sekä ympäristöjärjestelmät.

Olimme harkinneet ISO-sertifikaattien hakemista jo useiden vuosien ajan ja viime vuonna koimme, että oli oikea aika käynnistää prosessi. Prosessin aikana loimme yritykselle omat laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmät sekä toteutimme paljon käytännön toimenpiteitä.

Päätimme hakea laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaattia, koska tahdomme panostaa oman toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä on tähän tarkoitukseen erityisen hyvä työkalu, koska se perustuu jatkuvan kehittämisen malliin.

ISO 9001 onkin maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Huonekaluteollisuuden puolella isommilta toimijoilta löytyy jo laadunhallinnan ISO-sertifikaatit, mutta meidän kokoluokassamme ne eivät ole vielä kovin yleisiä. Muilla toimialoilla, kuten metalliteollisuuden puolella, ISO-sertifikaatit ovat yleisempiä myös pienemmän kokoluokan yrityksissä.

Sertifioitua laatua ja ympäristövastuuta

Laadunhallinnassa puu- ja huonekaluteollisuuden toimialalla on merkityksellistä myös puun alkuperän jäljitettävyys, jonka osalta meille on jo aiemmin myönnetty PEFC-sertifikaatti. Nyt myös puun alkuperän seurantaa koskevat asiat on integroitu samaan laadunhallinnan järjestelmään. Puun alkuperän seurannan osalta näemme seuraavana tavoitteena FSC-sertifikaatin, joka on toinen sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä oleva puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Oman laadunhallintajärjestelmän luominen oli meille ympäristöjärjestelmää hieman kevyempi prosessi, koska meillä on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta saakka samantyyppiset laatuvaatimukset, joihin olemme alihankkijan roolissa sitoutuneet.

Enemmän yrityksen arjessa onkin näkynyt ympäristöjärjestelmän laatiminen. Siihen liittyvät asiat saatiin nyt kerralla kuntoon ja saimme tarkistettua, että kaikki standardin ja lainmukaiset vaatimukset toteutuvat. Nykyisin vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessä, kuten jätteen käsittelyssä ja tuotetun jätteen määrän vähentämisessä. Käytännön arjessa ympäristönäkökulman huomioiminen näkyy siten, että pahvi ja muovi kierrätetään ja kaikkien pakkausmateriaalien käyttö minimoidaan. Uuden ympäristöjärjestelmän myötä olemme pyrkineet vähentämään myös kuljetuksien ympäristövaikutuksia karsimalla noutokerrat minimiin.

Vaikka sertifikaattien saaminen on meille tärkeä asia, emme luoneet laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmiä niiden vuoksi, vaan ennen kaikkea yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meillä on kunnianhimoa ja toivomme, että laadunhallintajärjestelmä tuo pidemmällä aikavälillä konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät virheiden vähenemisenä, resurssien käytön tehokkuutena sekä kannattavuuden paranemisena. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Pasi Mäenpää

Toimitusjohtaja, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING 

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

MANUFACTURER OF WOODEN COMPONENTS AND CHAIRS SINCE 1977

The secret behind quality components
© 2017 Senkki Oy

Follow

STORY OF JURVA – Proud to be part of it

STORY OF JURVA – Proud to be part of it

RECENT NEWS

Story of Jurva – Proud to be part of itStory of Jurva


THE VILLAGE OF FURNITURE MAKERS

Have you ever heard about this place called Jurva?

Jurva is a small village located in the town of Kurikka, province of Western Finland.  Village is known of skilled cabinetmakers, silent woodcarving and high quality furniture manufacturing.

Our factory is located in Jurva. We stand for the legacy of furniture manufacturing. This short film is made to tell the Story of Jurva and we are proud to be part of it.

Story of Jurva is part of the programme for the centenary of Finland’s independence in 2017.

STORY OF SENKKI

Back in the day nearly every house in Jurva had a workshop that built furniture. When machinery wasn’t efficient enough, we built our own. By automating our production innovatively, we became more cost efficient and agile than others.

Although the number of furniture manufacturers in Jurva has gone down, our open-mindedness and ability to grow have carried us through the tough times.

Today, we’re a third-generation family business, manufacturing solid wood components and chairs to our clients with forty years of experience.

JUURET PUUSEPÄNTAIDON JURVASSA

Oletko kuullut paikasta nimeltä Jurva?

Se on kylä, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Kurikassa. Jurva on tullut tunnetuksi taidokkaista puusepistään, hiljaisesta veistosta sekä laadukkaiden huonekalujen valmistuksesta.

Jurvassa sijaitsee myös meidän tehtaamme. Siellä ovat meidän juuremme ja historiamme. Tämä lyhytelokuva on tehty kertomaan Jurvan tarinaa. Olemme ylpeitä saadessamme olla osana sitä.

Story of Jurva on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

SENKIN TARINA

Oli aika, jolloin Jurvassa lähes jokaisen talon verstaassa valmistettiin huonekaluja. Kun tarpeeksi tehokkaita koneita ei ollut saatavilla, me rakensimme ne itse. Innovatiivinen automaatiotekniikan kehittely teki meistä kustannustehokkaampia ja ketterämpiä kuin muut.

Jurvassa huonekaluvalmistajien joukko on vuosien varrella kutistunut, mutta muuntautumiskyky ja ennakkoluulottomuus ovat kantaneet meidät vaikeidenkin aikojen yli.

Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme puukomponenttien ja tuolien valmistusta jo 40 vuoden kokemuksella, kolmannen polven perheyrityksenä.

MANUFACTURER OF WOODEN COMPONENTS AND CHAIRS SINCE 1977

The secret behind quality components
© 2017 Senkki Oy

Follow

Pin It on Pinterest